Meniu Închide

Politica de Confidentialitate

Politica de confidențialitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Societatea Confort System Invest SRL, cu sediul în strada Albișoarei nr 15, cod poștal 022261, sector 2, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/11560/2005, cod fiscal RO17742357, telefon +40751/221.981, adresa email office@confortsystem.ro, adresă web: https://confortsystem.ro vă informează, prin prezenta, despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare, atunci când interacționați cu societatea noastră și cu site-ul nostru.

Pe această cale explicăm modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când sunteți în relații contractuale cu societatea noastră sau când folosiți site-ul nostru web.

Colectăm datele dumneavoastră în mod legal, echitabil și transparent, în scopuri determinate, explicite și legitime.

Ne propunem să protejăm datele personale ale dumneavostră colectate la accesarea site-ului https://confortsystem.ro sau prin transmiterea de către dumneavoastră a unui mesaj prin intermediul paginii noastre de contact existentă pe site-ul nostru și să fim transparenți cu privire la categoriile de date prelucrate. Societatea noastră înțelege obligațiile care îi revin față de dumneavoastră și dorește să vă ajute să înțelegeți cum și de ce prelucrăm datele dumneavoastră.

Datele colectate prin intermediul site-ului, sunt prelucrate în condiții de securitate, pe computere parolate, dotate cu antivirus, de către persoane autorizate, neexistând pericolul pierderii sau dezvăluirii acestora.

Tipuri de date colectate și scopul prelucrării

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi pentru a ne transmite mesaje prin care vă exprimați anumite opinii sau doriți anumite informații. În aceste situații sunteți de acord să furnizați numele, prenumele și adresa de e-mail.

În scopul executării contractelor, sunt prelucrate toate datele necesare unui contract, nume, prenume, funcție reprezentanți legali. Dacă în executarea contractului sunt implicați și prestatori externi de servicii datele dumneavoastră sunt transmise acestora în limitele necesare și prelucrate de aceștia doar în scopul contractelor.

Colectăm și prelucrăm la datele dumneavoastră în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Colectăm datele dumneavoastră prin intermediul fișierelor cookie de câte ori accesați pagina noastră web.

La accesarea paginii noastre de internet, sunt transmise automat, fără vreo intervenție din partea dumneavoastră de catre browser-ul utilizat pe terminalul dvs. către server-ul paginii noastre web, informațiile privind: adresa de ip a terminalului dumneavoastră conectat la internet, data și ora accesării, browser-ul utilizat de dvs., Aceste informatii sunt stocate temporar în următoarele scopuri: asigurarea unei conexiuni optime, asigurarea unei utilizări confortabile a paginii noastre de internet/aplicației, evaluarea siguranței și stabilității sistemului. Temeiul legal pentru prelucrarea adresei dvs. de IP și a informațiilor de mai sus este reprezentat de interesul nostru legitim, în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit.f din RGPD. Folosim așa-numitele cookies pe pagina noastră web în baza interesului nostru legitim, conform dispozițiilor mentionate mai sus. Aceste cookies sunt fișiere mici stocate pe terminalul dvs. (tableta, laptop, smartphone sau altele asemenea) atunci când ne vizitați pagina de web. Cookies nu afectează aparatul dumneavoastra nu conține viruși. În cookie sunt informații care rezultă în legătură cu terminalul specific utilizat de dvs. Acest lucru nu înseamnă însă că ne parvin direct date cu privire la identitatea dvs. Accesarea paginii de web implică acceptul dumneavoastră, accept ce se poate modifica la fiecare vizită pe site.

 

Destinatarii datelor dumneavoastră

În cadrul societății, doar un număr limitat de membri ai personalului, cum ar fi cei din departamentul IT, contabilitate și conducere au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.  Acești membri ai personalului sunt supuși unor obligații de confidențialitate cu privire la datele cu caracter personal. În cadrul societății noastre sunt adoptate măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția acestor date. Membrii personalului societății sau împuterniciții acesteia au dreptul să gestioneze datele cu caracter personal numai urmând instrucțiunile societății și, dacă este necesar, numai în legătură și în interesul responsabilităților de serviciu.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

Puteți alege să dezvăluiți datele dumneavoastră în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite de Google, Facebook, etc) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public diverse informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.
Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți cunoștință de acestea.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Intenționăm să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai atât timp cât este necesar, pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate în prezenta Politică de confidențialitate și/sau impusă de legislația aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

De exemplu, dacă sunteți un Partener comercial, vă vom păstra datele cu caracter personal pe perioada exercitării relației contractuale cu dumneavoastră.

În cazul în care avem o relație comercială continuă cu dumneavoastră în calitate de Partener comercial (de exemplu în cazul în care putem utiliza aceleași date cu caracter personal în relații contractuale separate cu dumneavoastră), vom continua să păstrăm aceste date cu caracter personal până la încetarea relației noastre comerciale și pentru perioada minimă de păstrare impusă de lege, sub rezerva Politicii noastre privind Păstrarea Datelor.

Dacă doriți mai multe informații despre cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la adresa office@confortsystem.ro.  În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul consimțământului dumneavoastră, aceste date vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazului în care vă retrageți sau limitați consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date și/sau a nevoii noastre de a prelucra datele cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

Securitatea datelor

Datele colectate prin intermediul site-ului, sunt prelucrate în condiții de securitate, pe computere parolate, dotate cu antivirus, de către persoane autorizate, neexistând pericolul pierderii sau dezvăluirii acestora.

Societatea a stabilit politici și proceduri de securitate pentru asigurarea protecției datelor cu carcater personal.

Păstrăm datele dumneavoastră pe serverele noastre. Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să vă protejeze datele cu caracter personal și să împiedice accesul neautorizat.

Suntem în relații contractuale cu terţe părţi care oferă servicii de găzduire și aceste contracte includ obligații privind securitatea organizațională și tehnică a datelor cu caracter personal.

Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși vom face tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta securitatea datelor dumneavoastră transmise pe website-ul nostru; orice transmisie se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte și caracteristici de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat.

Drepturile dumneavoastră de persoană vizată

Societatea Confort System Invest SRL respectă toate drepturile menționate în Regulamentul General de Protecție a Datelor (RGPD) și pune la dispoziție toate mijloacele adecvate prin intermediul cărora vă puteți exercita aceste drepturi în conformitate cu detaliile menționate mai jos:

Dreptul de acces – Pentru a vă exercita acest drept vă rugăm să ne contactați dacă doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt prelucrate, și dacă doriți să stiți scopul prelucrării, ce categorii de date prelucrăm, cui le transmitem, durata de stocare a datelor dumneavoastră, existența dreptului la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau la restricționarea prelucrării de către operator, precum și a dreptului de opoziție față de o asemenea prelucrare, existența unui drept de a formula o plângere în fața unei autorități de supraveghere și toate informațiile disponibile cu privire la proveniența datelor cu caracter personal dacă acestea nu au fost colectate de la persoana vizată. Nu percepem taxe pentru această operațiune cu excepția situației în care cererea dumneavoastră este nefondată sau excesivă.

Dreptul la rectificare – Acest drept vă permite să ne solicitați să rectificăm Datele cu caracter personal inexacte deținute, precum și să completăm Datele cu caracter personal incomplete. Vom modifica sau vom transmite solicitările dumneavoastră terțelor părți care trebuie sa le rectifice și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile.

Dreptul la ștergerea datelor, ceea ce înseamnă că, în situațiile reglementate expres prin lege, puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vă rugăm să țineți cont de faptul că situațiile în care legea prevede posibilitatea de ștergere a datelor cu caracter personal sunt echivalente cu situațiile în care prelucrarea acestora este ilegală, în care prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul dumneavoastră, pe care l-ați retras sau în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – Pentru a vă exercita acest drept ne puteți solicita să oprim prelucrarea datelor dar ne puteți permite să păstrăm datele colectate. Puteți solicita acest lucru dacă doriți să verificați corectitudinea datelor sau scopul prelucrării lor.

În măsura în care legislația permite vom da curs solicitărilor dumneavoastră sau vom transmite solicitările dumneavoastră terțelor părți și vă vom înștiința în acest sens în termen de 30 de zile.

Dreptul la portabilitatea datelor, și anume dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, uzual și prelucrabil pe calculator și de a transmite ulterior respectivele date unui alt operator. Acest drept la portabilitatea datelor se aplică numai datelor cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat nouă și în cazul în care prelucrarea are loc prin mijloace automatizate pe baza consimțământului dumneavoastră.

Dreptul de a vă opune prelucrării – Va puteți opune prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, din motive care țin de situația dumneavoastră particulară. Dreptul de a vă opune se aplică numai situațiilor în care prelucrarea se bazează pe un consimțământ ca bază legală de prelucrare a datelor si nu include datele obligatorii.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale – Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a vă retrage consimțământul acordat pentru diverse operațiuni de prelucrare, în situația în care consimțământul reprezintă baza legală a prelucrării. În cazul în care vă retrageți consimțământul privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să rețineți că operațiunile de prelucrare încetează din momentul retragerii, fără a afecta prelucrarea datelor care a avut loc anterior retragerii în cauză.

Dreptul de a depune o plângere se referă la dreptul dumneavoastră de a contesta modul în care efectuăm prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal la autoritatea competentă pentruprotecția datelor.

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile enumerate mai sus sau să obțineți informații suplimentare sau clarificări privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați printr-o solicitare scrisă datată și semnată – sau prin email la adresa office@confortsystem.ro

Solicitarea dumneavoastră va fi analizată și vi se va răspunde în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către personalul nostru.

 

Contact

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau dacă doriți să vă exercitați un drept, ne puteți contacta la adresa de email office@confortsystem.rosau puteți transmite o scrisoare la adresa: Strada Albișoarei nr 15, cod postal 022261, sector 2, București.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile (de exemplu, informații legate de originea rasială sau etnică, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență), numere de asigurare socială, CNP sau informații legate de cazierul penal atunci când ne contactați.

Putem actualiza această Notă de informare din când în când și vă vom notifica orice modificare prin postarea noii variante pe site-ul nostru web.

Vă rugăm să consultați această Notă de informare periodic pentru orice nelămurire.

Call Now Button